Rotaryclub Soest-Baarn
About

Het lidmaatschap van de club is niet vrijblijvend. Een regelmatige aanwezigheid bij de clubbijeen-komsten is belangrijk en wordt van alle leden verwacht.

Evenals een actieve betrokkenheid, door inzet van eigen talenten en mogelijkheden, bij projecten en activiteiten van de club.
 

Diversiteit en maatschappelijke relevantie
 

Hoewel Rotary regels kent voor het uitnodigen van kandidaatleden en het toetreden tot een club, is het zeker mogelijk dat belangstellenden zelf kenbaar maken lid te willen worden van een Rotaryclub.

Als u in Soest of Baarn woont en u bent geïnteresseerd in een lidmaatschap, kunt u dat kenbaar maken via een persoonlijk contact bij de club of door het contactformulier te benutten (zie rechts).
Dit kunt u doen door uw CV te sturen gecompleteerd met eventuele andere activiteiten en/of maatschappelijke functies. Daarbij willen we graag vermeld zien hoe u van ons gehoord heeft en wat voor u de motivatie is om u aan te melden.

De Rotaryclub streeft naar diversiteit onder de leden. Daarom wordt gewerkt met zogenaamde beroepsclassificaties en wordt gezocht naar leden met een maatschappelijk relevante achtergrond. We streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij. Onze club kent zowel mannelijke als vrouwelijke leden in de leeftijd variërend van 35 tot 65 jaar.

Uw kandidatuur wordt aan de clubleden voorgelegd. Bij positieve reacties krijgt u de gelegenheid te toetsen of de Rotaryclub Soest-Baarn u past door middel van deelname in 2 van onze wekelijkse club-avonden.
U beslist daarna of u verder met ons wilt gaan waarna in de 3e bijeenkomst uw inauguratie kan plaatsvinden.

Voor de goede orde: Het kan zijn dat een eventueel lidmaatschap niet mogelijk is als in een classificatie reeds royaal binnen de club is voorzien.

Powered by No Panic