Rotaryclub Soest-Baarn
About

We zijn vooral samen met mensen waar we iets van kunnen leren, die leidend zijn op hun vakgebied en die de Rotary waarden respecteren en naleven.

Op een informele, gezellige en inspirerende manier.

Algemeen
 

Rotaryclub Soest-Baarn is een plek waar mensen met een zeer diverse achtergrond elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten.
Een serviceclub met actief betrokken en gelijkwaardige leden. Als serviceclub zijn wij dienstbaar aan de maatschappij. De sfeer is kameraadschappelijk, waarbij we elkaar in een open, oprechte en elkaar respecterende atmosfeer ontmoeten. En regelmatig met elkaar het debat aangaan over maatschappelijke ontwikkelingen. Verder vinden wij het belangrijk om geïnteresseerd te zijn in en medelevend met elkaars ontwikkelingen. We zetten ons actief in om het voorgaande te behouden en te verbeteren.

Informatie
 

Moederclub : Rotaryclub Baarn Soest
Datum oprichting : 13 mei 1980
District : 1570
Clubnummer : 297
Ledenaantal : 43
Classificaties : 43
Voorzitter : Jillert Blom
Uitgaand voorzitter : Dick Naafs
Inkomend voorzitter : Metty Spelt
Secretaris : Joop de Wit
Penningmeester : Pieter Mul

Correspondentie adres:
Kerkstraat 77a
3764 CS  Soest

Gebruik s.v.p. de contactpagina voor vragen e.d.

Bijeenkomst
 

Frequentie : iedere dinsdag, 18.00 uur
Locatie : Restaurant De Soester Duinen
Adres : Soesterbergsestraat 188
Postcode/plaats : 3768 MD SOEST
Webadres : www.soesterduinen.nl

Rotaryclub Ahlen
 

Sinds 12 Maart 1983 zijn wij gelieerd aan de Rotaryclub Ahlen in Duitsland. Met hen worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd, maar ook projecten gesponsord, zoals het Mtakuja project.

 

Powered by No Panic