Rotaryclub Soest-Baarn
About

Rptaryclub Soest-Baarn is een serviceclub en stelt zich dienstbaar aan de maatschappij.

Wij zetten ons op meerdere manieren in om dit uitgangspunt vorm te geven door middel van lokale, nationale en internationale projecten.

Projecten
 

Jaarlijks worden de projecten bepaald die wij als Rotaryclub Soest-Baarn vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen realiseren.

Dat kunnen hand- en spandiensten zijn, zoals het ophalen en terugbrengen van hulpbehoevende mensen naar evenementen, met raad en daad ondersteunen van specifieke doelgroepen of het meedoen aan NLdoet.

Door middel van activiteiten zamelen we geld in om de grote en minder grote projecten te kunnen bekostigen. Zoals het Knock on Wood festival ten behoeve van het Mtakuja project.

Bij de toekenning van gelden aan goede doelen worden ter indicatie de volgende criteria gehanteerd:

  • Projecten zijn t.b.v. het werk gebied van de Rotary Soest Baarn of worden geïnitieerd vanuit dit gebied
  • Projecten dienen de "onderliggenden in de samenleving" of het "algemeen belang" zoals culturele doeleinden te dienen
  • Geen 100 procent financiering van een project, m.a.w. ook anderen dienen een bijdrage te leveren tot succes
  • De bijdrage mag niet een vervanging zijn waar andere organisaties (zoals overheid) een verantwoordelijkheid hebben
  • Toewijzing van projecten op basis van beschikbare middelen
  • Gezonde balans in de bestedingsdoeleinden naar thema en locatie.

Deze criteria zijn uitsluitend ter indicatie, het uiteindelijke besluit ligt bij de de Rotary Soest Baarn waarbij ook andere argumenten een rol kunnen spelen.

Als u een veroek wilt indienen ter ondersteuning dient bij dit verzoek minimaal inzicht te worden gegeven in de volgende aspecten:

  • Totale kosten van het project en de financierings bronnen
  • Welke groepen / individuen profiteren van de uitvoering van dit verzoek
  • Inzicht in operationele kosten zoals onderhoud en wie deze draagt.

U kunt hiervoor de contactpagina gebruiken.

Powered by No Panic