Rotaryclub Soest-Baarn
About

Onder andere door de opbrengsten van de Knock on Wood dansevents van september 2011 en 2013 en in nauwe samenwerking met onze zusterclub in het Duitse Ahlen hebben we twee grote projecten in Mtakuja (Tanzania) gefinancierd.

 

Afronding met film

 

Het Mtakuja project is nu helemaal afgerond. De bewoners zijn in staat zelf de ontwikkelingen te sturen. De oogsten zijn goed genoeg voor de voeding en het genereren van extra inkomsten. Het onderwijs is op een veel hoger plan gekomen en het Health Centre heeft inmiddels de centrale rol toegeëigend die het ook was toegedacht. Een dorp met toekomst.

Inmiddels hebben zich drie andere dorpen in de omgeving van Mtakuja gemeld. FTKilimanjaro gaat door tot zeker 2014!

https://vimeo.com/116073871

Wat er allemaal is gebeurd

 

Vanaf clubjaar 2009-2010 zet onze club zich, tezamen met de leden van onze zusterclub uit Ahlen, in om financiële middelen te werven voor het Project Mtakuja in Tanzania. Een Health Centre is inmiddels geraliseerd en we zijn nu gestart met een uitgebreid waterproject, ook weer met onze Duitse zusterclub maar ook samen met de Rotaryclub uit Moshi in Tanzania.

Over Mtakuja
 

Door de ligging van het dorp   Mtakuja, aan de voet van de Kilimanjaro, is het moeilijk om landbouw te bedrijven Er is veel te weinig water om gewassen te laten groeien. Daarnaast is de werkgelegenheid in de regio slecht en zijn de gemiddelde inkomens laag.
De inwoners van Mtakuja hebben nauwelijks

twee maaltijden per dag. De gezondheidssituatie in het dorp was bij aanvang van het project zeer slecht.

Het Mtakujaproject, lokaal FT Kilimanjaro genoemd, is een geïntegreerd ontwikkelingsproject. Het is opgezet door de Stichting FEMI (Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative) in Baarn. Centraal staat de verbetering van de landbouw door het slaan van waterputten. Hiermee wordt gezorgd voor betere voeding. Door verkoop van mogelijke overschotten, ontstaan inkomsten. Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar verbetering van het onderwijs. De derde ‘poot’ in het project is de gezondheidszorg.

Een Health Centre voor Mtakuja
 

Rotaryclubs Soest-Baarn en Ahlen hebben de bouw van een gezondheidskliniek in het dorp geadopteerd. De kliniek, die eind 2012 is voltooid, staat centraal in de verbetering van gezondheidszorg. Vanuit de kliniek wordt veel gedaan aan preventie, zoals moeder-en-kind-zorg en Aids voorlichting. Op die manier gaan de inwoners van dit dorp zelf aan de slag om hun dorp weer gezond te krijgen en te houden.

In 2013 zijn we met drie leden (en twee partners) naar Mtakuja gereisd. We wilden met eigen ogen aanschouwen wat er met het geld van onze club en onze zusterclub uit Ahlen gedaan is. We waren diep onder de indruk, niet alleen vanwege de ‘door ons’ gerealiseerde gebouwen (kliniek en stafhuizen), maar door wat er in het gehele dorp door de bevolking samen met de FT Kilimanjaro tot stand is gebracht.

Het project is dan ook zo goed als afgerond, maar toch was er nog het een en ander nodig. Daarmee in ons achterhoofd zijn we vertrokken uit Mtakuja.

Water, water en nog 'ns water

Op dit moment is er 50 hectare van de grond van het dorp geïrrigeerd (zie foto).

Daarmee kan met twee oogsten per jaar ieder huishouden nu 1 maïsoogst krijgen. Gemiddeld genomen is dat is te weinig. Bovendien wil men graag wat meer producten (pompoenen, meloenen e.d.) voor de verkoop verbouwen. De inkomsten daarvan zijn bestemd voor onderhoud van de installaties en de algehele verdere ontwikkeling van het dorp.

 

Daarnaast zijn er nog twee verder afgelegen delen van Mtakuja, Mbeya-Kubwa en het Maasai-dorp Remiti verstoken van drinkwater.

De aanleg van een nieuwe/derde waterput met pomp, pijpleidingen en twee watertanks kunnen deze noden ledigen.

We hebben ons hard gemaakt om de financiering hiervan voor elkaar te krijgen en dat is gelukt! We hebben daartoe opnieuw een Knock On Wood in 2013 georganiseerd en er is op andere manieren fondsen geworven.
Opnieuw heeft onze zusterclub Ahlen bijgedragen. Daarnaast heeft ons District onze aanvraag voor een zogenaamde District Grant gehonoreerd. 
Alles bij elkaar konden we in 2014 uiteindelijk opnieuw € 35.000,00 overmaken aan FTKilimanjaro!

Global Grant
 

Dit keer heeft ook Rotaryclub Moshi in Tanzania actief geparticipeerd in het project. Op die manier konden we een zogenoemde ‘Global Grant’ van Rotary International aanvragen. Na ruim een half jaar over en weer vele documenten ingevuld te hebben en na de goedkeuring van zowel ons district en dat van Moshi konden we in het voorjaar van 2014 de aanvraag indienen. Na een paar maanden spanning kregen we een groot aantal aanvullende vragen. Beantwoording daarvan zou het project nog veel verder vertragen. In gezamenlijk overleg (ook met FtKilimanjaro) hebben we besloten dit proces stop te zetten. De bewoners van Mtakuja gaan voor!

Een mooie toekomst in Mtakuja
 

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde inzet van ons, van onze zusterclub in het Duitse Ahlen, onze partner in Moshi en onze vrienden van FTKilimanjaro. Deze heeft erin geresuteerd dat de bewoners van Mtakuja (en omgeving) niet alleen beschikken over een voldoende watervoorziening voor gezondheid en voeding, maar ook een prachtig Health Centre. Daarmee gaan zij en hun kinderen een betere toekomst tegemoet.

Iedereen die hieraan heeft bijgedragen; bedankt!

Meer informatie over het project vindt u onder http://www.fdkilimanjaro.org.

Powered by No Panic